Çadem Hakkında

2013’ te özel eğitim ve psikolojik danışmanlık alanlarında 10 yıla yakın bir süredir çok sayıda kişi ve kuruma hizmet vermiş olan psikoterapist Özkan Kenarlı ve Özel Eğitim Uzmanı Fatih Çabuk tarafından kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren bilimselliği, kaliteyi, sevgiyi ve güveni temel değerler olarak benimseyen ÇADEM PSİKOLOJİ, doğumdan yaşlılığa, çocuk, ergen, yetişkin, anne, baba, bireylerin karşılaştığı, zorlandığı veya çözemediği kişisel, ailesel, eğitsel, psikolojik konular ve kurumsal Danışmanlık alanında, uzmanlığı, kalitesi hizmetleriyle fark yaratan öncü bir kuruluştur.

İnsancıl, yenilikçi, yaratıcı, bilimsel program ve uygulamalarıyla; Eğitim, gelişim, psikoloji, psikolojik danışmanlık özel eğitim alanlarında erken, önleyici, kaliteli ve çeşitliliği önceliğini temel alarak, alanın ve sektörün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ilkemiz doğrultusunda kurumsal rekabeti değil ülkesel rekabet anlayışımızla, çocuğa, aileye ve topluma bütüncül faydalar yaratmak her zaman ve her koşuldaki sürekli hedefimizdir.

Gelişim, verimlilik, süreklilik, liderlik, kalite ve memnuniyet değerleri ile Gelecekteki Türkiye’nin dünya çapındaki hedefine inovasyon değerleri ve başarılarıyla katkıda bulunan toplum ruh sağlığını geliştirme misyonuna sahip ÇADEM Psikoloji, ruh sağlığı uzmanları, öğrencileri, ilgilileri, hasta ve danışanları için çözümler sunan öncü bir organizasyondur.

 • Bebekler, çocuklar, ergenler ve yetişkinler için
 • Farklı gelişim özelliği olan çocuk ve aileleri için
 • Evlilik öncesi çiftler, Evli çiftler ve Ayrılma (Boşanma) sürecindeki Çiftler için
 • Cinsel Problemler için
 • Anne-baba adayları ve anne-babalar için
 • Ruh sağlığı uzmanları, öğretmenler, Öğrenciler ve stajyerler için
 • Kamu Kurum ve kuruluşları için
 • Eğitim kurumları için
 • Yerel Yönetimler ve sivil toplum kuruluşlar için
 • Gölge Öğretmen Eğitimi için
 • Stajyer Eğitimi ve Süpervizyon için
 • Dil konuşma ve ses bozuklukları için

Bebek, çocuk ve ergenleri tanımada

 • Normal çocuğu izleme, gelişim ve olgunluk düzeyini saptama
 • Farklı gelişim özelliğindeki çocuğu izleme, gelişim ve olgunluk düzeyini saptama
 • Akademik, zihinsel, duygusal ve sosyal değerlendirme
 • Zeka, kişilik ve yetenek testleri ile projektif tekniklerin kullanımı

Temel ihtiyaçların saptanması ve temel alışkanlıkların kazandırılması

 • Beslenme, yatma-uyku, temizlik-tuvalet alışkanlıklarını kazandırma
 • Beslenme ve uyku bozuklukları, alt ıslatma, dışkılama düzensizlikleri ile başetme
 • Bebeği memeden kesme, emzik/ biberon/ bezden kurtarma

Duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarla başetme

 • Güvensizlik, olumsuz benlik algısı, kimlik karmaşası, cinsel kimlik oluşumu
 • Dürtüsellik, inat, sinirlilik, saldırganlık, öfke, pasiflik, çekingenlik, içedönüklük, karamsarlık
 • Endişe, yeniliğe tepki, tepkisizlik, iletişim kuramama, arkadaş edinememe
 • Anne-baba ayrılığı/ölümü, boşanma, ayrılık endişesi, bağımlılık
 • Korkular, fobiler, travmalar (afet, kaza, taciz)
 • Aşırı hareketlilik, yavaşlık
 • Tırnak yeme, parmak emme, mastürbasyon, tikler, takıntılar
 • Kötü alışkanlıklar, yanlış arkadaşlıklar, yalan ve çalma ile başetme

Akademik sorunlarla başetme

 • Okula uyum, dikkat dağınıklığı, özel öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı
 • Okuma-yazma-çizim-matematikte zorlanma,okul olgunluğu ve ödev sorumluluğu kazanamama
 • Sınav hazırlığı (LGS/OKS/ÖSS/LESS/TUSS)
 • Sınav kaygısı, okul fobisi, motivasyon eksikliği, verimli ders çalışma
 • Meslek seçimi, alan seçimi, okul seçimi, hobi seçimi

Aile içi iletişim ve ilişki sorunlarını düzenleme

 • Anne-çocuk, baba-çocuk, kardeş ilişkilerini düzenleme
 • Ergenlerle ilişkilerde zorlanma, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal ilişkileri düzenleme

Kurumsal süreçleri geliştirme, iyileştirme ve yönetme

 • Stresi tanıma ve yönetme
 • Başarılı bir takım oluşturma
 • Kişiler arası ilişki becerilerinin geliştirilmesi
 • Etkin yöneticilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi
 • Olumsuz duyguların iyileştirilmesi ve motivasyonun yükseltilmesi
 • İş yerinde duygu düzenleme
 • Kurumsal sahiplenme ve sadakat
 • İşe alma süreçleri
 • Bebek sahibi olmaya hazırlanan aileler, kendini acemi hisseden anne- babalar
 • Çocuğunun gelişimi, eğitimi, okulu, psikolojisi ile ilgili sorusu olan anne-babalar
 • Farklı gelişim gösteren özel eğitim gereksinimi olan çocuk ve aileleri
 • Dil terapisi almak isteyen çocuk yetişkin ve aileler
 • Hiçbir sorunu olmayan bebeğini, bilinçli yetiştirmek isteyenler
 • Çocuğunu, gelecek kardeşe hazırlamak isteyenler
 • Bebeğinin gelişimi ve özellikleri ile ilgili tereddütleri olanlar, onu ileri veya geri bulanlar
 • Çocuk doktorunun asabi, hareketli, yavaş... bulduğu çocukların aileleri
 • Çocuğu ile iletişimde zorlanan, onunla ilişki kuramayan anne-babalar,
 • Kardeşleri/ arkadaşları ile geçinemeyen çocukların aileleri
 • Çocuğuna disiplin uygulayamayanlar, çocuğunun davranışlarını düzenleyemeyenler
 • Çocuğuna uygun eğitim-öğretim kurumunu seçmede zorlananlar
 • Çocuğunu ilkokula erken başlatmak isteyenler, çocuğunu okula hazır bulmayanlar
 • Çocuğunun okulda başarılı olmadığını düşünenler
 • Ergenlik döneminde çocuklarında gördükleri değişiklikleri, bir uzman eşliğinde değerlendirmek isteyenler
 • Birey olma yolundaki çocuklarını doğru tanıyarak, doğru hedefler belirlemede profesyonel destek arayanlar
 • Gençlerin becerilerini, ilgi alanlarını, fiziksel ve duygusal güçlerini geliştirerek hayata hazır bir birey olmalarında koç'luğa ihtiyaç duyanlar
 • Ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişimde zorlananlar
 • Gençlerini kötü alışkanlıklardan ve yanlış arkadaşlıklardan, tehlikeli ideolojik gruplardan korumak isteyenler
 • Ergenlerini odalarından çıkaramayan, bilgisayar başından koparamayanlar
 • Çocuklarını ergenlik ve cinsellik konusunda bilgilendirmek isteyenler
 • Değişen bedenlerini, yaşadıkları duygusal dalgalanmaları, aile ile çatışmalarını, hayallerini, beklentilerini, korkularını bir profesyonelle paylaşmak isteyen gençler
 • Yaşam koşulları ile baş edemeyen, stresini hafifletmek isteyen, davranışlarını sorgulayan, çocukları veya eşleri ile iletişimde zorlanan, meslek hayatlarında sorun yaşayan olumsuz duygularından ve düşüncelerinden uzaklaşmak isteyen genç ve yetişkinler
 • Yoğun çalışan, çocuklarıyla yeterince ilgilenemediklerini düşünen anne babalar
 • Ayrılmış, boşanmış veya boşanmayı düşünen ebeveynler
 • Evlat edinmiş, ikiz-üçüz anne babaları
 • Dünya görüşü, eğitim anlayışı ve değerleri farklı olan eşler
 • Hiçbir sorunu olmadığı halde çocuğunun gelişiminin bir profesyonel tarafından izlenmesini dileyen anne babalar

 

Bizden, telefon ederek online randevu olarak randevu alabilirsiniz. Telefon ederek randevu isteyenlere, Sekreterimiz birkaç soru soru yönelttikten sonra online doldurabileceğiniz ayrıntılı başvuru formu (Anamnez) doldurmanız konusunda yönlendirecektir. Başvuru formu, bizim sizleri ve başvuru nedenini anlamamızı, sizin de bizi tanımanızı amaçlamaktadır. Bu form doldurulduktan sonra tarafımıza ulaşacaktır. Randevu tarihinden önce bize ulaştırdığınız başvuru formundan, çocuğunuz ve sizler hakkında bir ön bilgi ediniyoruz. Bizde gizli tutulan bu önbilgi, zaman kaybını önlediğinden, çalışmalarımızı hızlandırıyor.

İlk görüşme çok önemlidir, hakkınızdaki ön bilgilerin tamamlandığı, başvurma nedeninizin belirlendiği, soru ve sorunlarınızın tartışıldığı bir görüşmedir. Nadir de olsa bazı hallerde, bu ilk görüşme sırasında anne babayı tanıma, soru veya sorunu anlama, gözlem yapma, gözlem bulgularımızı paylaşma ve önerilerimizi sunma fırsatını buluruz, çalışmamız tek kerede tamamlanmış olur. Bazen bir izleme görüşmesine gerek olur, bazen olmaz.

Bazı hallerde, ilk görüşme uzun bir çalışmanın sadece başlangıcını oluşturur.Sorunun tanımlanamadığı veya karmaşık olduğu, birden fazla çözümlenecek sorunun bulunduğu, görüş ayrılıklarının yoğun olduğu durumlarda, çalışma genellikle tek görüşme ile sınırlı kalmaz. Okulla ilgili sorunların çözümü, duygusal veya davranışsal sorunlarla başetme, ergenle iletişim kurma gibi durumlarda önce gözlem ve testlerle tanıma ve değerlendirme tamamlanır, sonra birey ve aile bulgular hakkında bilgilendirilir, çözüm önerileri tartışılır, gerekirse bireysel veya grup çalışmasına karar verilir, çalışma sonunda tekrar bir değerlendirme yapılır, yeni öneriler paylaşılır, gerek görüldüğünde bir izleme çalışması planlanır.

Bir yandan incelemeler yapılırken, öte yandan sorunun türüne göre, ailenin izniyle, okulla, nöroloji veya psikiyatri uzmanlarıyla temas kurularak, ekip çalışması sürdürülür. İster bireysel, ister grup, verdiğimiz hizmetin yararlı olması, çalışmanın sürekliliği ve başvuranların işbirliği ile mümkündür, bu da ancak başvuranların bize ve yöntemlerimize güvenmesi ile sağlanabilir, bu güvenin oluşabilmesi için yapılacaklar hakkında uzmanlarımıza soru sormaktan çekinmeyin. Açıklık, dürüstlük, çalışma ilkelerine saygı, sabır, sebat ve güven, verimli çalışmanın temelidir.

Tanıma ve Değerlendirme

 • İlk görüşmede, anne/baba yada anne/baba/çocuk/genç ile birlikte sorun tanımlanır, aile bireylerinden bilgi alınır.
 • İkinci aşamada, sorun alanına göre, çocuk ya da genci tanıma amaçlı 2-3 görüşmelik duygusal ve akademik tanıma çalışmaları yapılır.
 • Bu süreç içinde, ailenin onayı alınarak, okul ve gerekli kurumlardan ek bilgi alınır. İhtiyaç durumunda genel sağlık durumu ile ilgili tıbbi, nörolojik ve/veya psikiyatrik muayene istenebilir.
 • Son aşamada toplanan bilgiler ve tanıma çalışmaları doğrultusunda anne/baba ya da anne/baba/çocuk/gence sorunla ilgili değerlendirme ve öneriler aktarılır.

Değerlendirme Sonrası Çalışmalar

 • Eğitim Danışmanlığı / Pedagojik Yönlendirme/ Bireysel Çalışma/ Grup Çalışması/ Psikodrama/ Psikoterapi, Oyun Terapisi, Dil Terapisi ve Özel Eğitim
 • Çalışmanın süresi ihtiyaca göre programlanır, hangi uzmanla yapılacağı, sorun alanına göre belirlenir.
 • Oluşturulan programın bitiminde tekrar bir değerlendirme yapılarak çalışmanın devamına ya da sonlandırılmasına karar verilir. Çalışmanın sonlandırılmasına karar verildiğinde izleme görüşmeleri aile ile planlanır.

Bizimle paylaştığınız bilgiler gizlidir.
Rapor istenildiği takdirde bir hafta süre verilmelidir.

 

 

ÇADEM PSİKOLOJİ olarak olarak haftanın yedi günü, 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Seanslarımız tüm dünyada olduğu gibi 50 dakika sürmektedir. İlk görüşme ve değerlendirmelerle test uygulamaları 90 – 120 dakika sürmektedir.

Çalışmalarımızın aksamaması için, belirlenen gün ve saatte, randevunuza gecikmeden gelmeniz çok önemlidir, gecikmeden ötürü kaçırılan süre, görüşmenin sonuna eklenememektedir.

Randevunuzu değiştirmek veya iptal etmek istediğinizde, bizi 24 saat önceden arayabilirsiniz, pazartesi randevuları için de cumartesiden aramanızı rica ederiz. Zamanında iptal edilmeyen veya nedensiz gelinmeyen randevudan -bütün dünyada olduğu gibi- ücret talep edilir.

Randevularınızı bir gün önceden teyit etmeniz, çalışmalarımızın aksamasını önleyecektir. Bir sonraki randevunuzu, görüşmenin bitiminde, ilgili sekreterden alabilirsiniz, randevu teyidi sırasında -bir önceki randevunun üzerinden uzun bir süre geçmişse- sekreterimizden yeni ücreti öğrenebilir anlaşmazlık yaşanmasını önleyebilirsiniz.

Görüşme ücretleri, çalışmayı yapan uzmana ve yapılan çalışmaya göre değişir. Bireysel çalışmada, her görüşmenin sonunda nakit yada kredi kartı ile ödeme yapılır. Grup çalışmalarında, toplam ücretin yarısı ilk oturumdan önce, kalanı çalışmanın ortasında ödenir.

Telefon mesajlarınızı, genelde gün içinde cevaplayamadığımızdan, sizleri akşam veya ertesi sabah arayabilmekteyiz, 24 saat içinde aranmadığınızda lütfen tekrar aramaktan çekinmeyin. Acil durumlarda, acil olduğunu bildirin ve arama nedeninizi ayrıntılı olarak söyleyin, fırsat bulur bulmaz sizi aramaya çalışacağız.

ÇADEM PSİKOLOJİ ADINA
İş Bankası İstanbul Caddesi Şubesi
HESAP NO /ŞUBE : 1450-21314
IBAN : TR47 0006 4000 0011 0062 6542 76
 
Web sitemizde, merkezimiz, ekibimiz, hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, uzmanlarımız, psikoloji ve eğitim dünyasından güncel haberlerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya