Tümünü Görüntüle

Crew Resource Management

“Crew Resource Management”  (Ekip Kaynak Yönetimi) - 8. Grup 

 Ülkemizde Havacılık P​sikolojisi Sertifikasyon Programları yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış olsa da uçuş ekibinin öz gelişimine yönelik psiko-eğitimler maalesef yeterince aktif değildir.

“Emniyetli, etkin ve verimli bir uçuş operasyonu için eldeki mevcut bilgi, donanım ve insan gücü gibi tüm kaynakların kullanımı” şeklinde tanımlanan CRM; Türkçe literatüre “Ekip Kaynak Yönetimi” olarak geçmiştir. İlk olarak 1979 yılında NASA tarafından “Cockpit Resource Management” ismiyle; iş gücü yönetimini düzenleyerek kokpitteki kazaların önlenmesi amaçlanmıştır.

CRM sistemi, 1980’li yıllarda United Airlines tarafından sivil uçuşlarda kullanılmaya başlanmıştır. Sonrasında “Crew Resource Management” ismini alarak; kabin ekibi, mühendisler, teknisyenler, dispeçerler ve uçuş güvenliği ile ilgili herkesi kapsayacak şeklinde düzenlenmiştir.

ÇADEM Psikoloji Türkiye’de ilk defa; Pilotaj Eğitimi’nden bağımsız olarak merak eden, mesleğe hazırlık yapmak isteyen ve gönül veren herkese CRM Eğitimi hizmeti sunmaktadır,

Başlangıcından günümüze kadar CRM hakkında yapılan bilimsel araştırmalar temel alınarak hazırlanmış olan eğitimde, İngiliz sivil havacılık otoriteleri tarafından da kullanılan ve ilişki modelleri arasından en çok kabul gören “İnsan Faktörleri (SHELL)” üzerinde özellikle durulmuştur.

Eğitimin İçeriği:

 • CRM Tarihi ve Tanımı
 • CRM Kapsamı/Konusu
 • Havacılıkta İnsan Faktörü
  •  SHELL  Modeli
 • İnsan Performans ve Limitleri
  • İnsan Hatasının Fizyolojik Yönleri
  • İnsan Hatasının Psikolojik Yönleri
  • Durum Değerlendirmesi ve CRM
 • Bir Birey Olarak Havacı: Bilişsel CRM Yetenekleri
  • Teknik Olmayan Becerileri Etkileyen Faktörler
  • Monitoring
  • Bilgiyi İşleme
  • Dikkat Yönetimi ve Tetikte Olma Durumu
  • Durumsal Farkındalık
  • Karar Verme 
  • TEM (Tehdit ve Hata Yönetimi)
  • Risk Yönetimi
  • Esneklik
  • Korkunun Etkisi
  • Stres Yönetimi
 • Ekip İçinde Bireysellik: Sosyal CRM Becerileri
  • İletişim
  • İş Yükü Yönetimi
  • Liderlik
  • Ekip Kurma ve Koruma
  • Kararlılık​​
 • ​Pilot Seçiminde Mülakat Usülleri

 

Eğitmen: Çıdam Kumkale Sönmez

Uzman Klinik Psikolog Çıdam Kumkale Sönmez; İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Programı'nda çocuk-ergen-yetişkin uzmanlıklarını almıştır. Havacılık Sektörüne eğitim ve danışmanlık alanında hizmet veren bir firmaya bağlı olarak; havayolu taşımacılığında lider olan şirketin uzun yıllarca Kabin Personeli İşe Alım Süreçlerinin Psikolog Görüşmelerini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Kabin Memuru/Amiri Eğitim Süreçlerinde; Davranış Bilimleri, Liderlik ve Motivasyon, Kişisel Etkiyi Geliştirme ve Özgüven Eğitimlerini vermiştir. Aynı şirketin, Şirket Psikologluğunu yapmış ve uçucu personeller de dahil olmak üzere, tüm şirket personeline Danışmanlık ve Terapi Hizmetleri (Bireysel Terapi, Çift Terapisi, Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi) vermiştir. Eş zamanlı olarak aynı havayolu şirketinin yer hizmetleri ihtiyacını karşılayan şirkette de “Şirket Psikoloğu” unvanı ile Danışmanlık ve Terapi Hizmetleri vermiş, Apron Personeli İşe Alım Süreci’nde psikolojik değerlendirmeler/testler yapmıştır. Bu şirkette çalışan yer hizmetleri personeline de Temel İletişim ve Davranış, Motivasyon ve Özgüven Eğitimlerini vermiş, şirket dergisinin birçok sayısının “Psikolog Gözüyle” sayfasında yazılar yazmıştır.


Eğitim Süresi: 4 Gün

Tarihler:  6-7-8-9 Temmuz 2019

Ön Kayıt Bedeli: 500 TL (Toplam Eğitim Bedeli 2800)


Eğitime Kimler Katılabilir:

Mesleki gelişimi adına eğitimi faydalı bulan, konuyla alakalı kişisel merak besleyen, pilotaj eğitimi için hazırlık aşamasında olan ya da meseleye dışarıdan merak duyan bütün kişi ve kurumlar (üniversite mezunu olmak kaydıyla) eğitime katılabilir


Katılımcıların Dikkatine:  

Banka Hesap Bilgileri:

Katılımcıların "Çadem Psikoloji" adına, " TR15 0006 4000 0011 4500 0213 14 " IBAN Numaralı, İş Bankası hesabına ödemelerini iletmesi rica olunur.

 • Ödemenizi yapmanız durumunda info@cadempsikoloji.com e-mail adresine dekontunuzu ulaştırmanız gerekmektedir. Eğitimle ilgili sorularınız için 0212 570 06 07 - Çadem Psikoloji Bakırköy Şubemizi arayabilirsiniz.
 • Eğitim içeriğinde belirtilen kayıt tarihinden sonra eğitime katılım,  iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmeyecektir.

ÇADEM PSİKOLOJİ ile ilgili bir nedenden eğitim iptali olduğunda iptal edilen tarih itibari ile 15 gün içerisinde katılımcıların ücretleri iade edecektir. CREW RESOURSE MANAGEMENT

Although Aviation Psychology Certification Programs havebecome recently widespread in Turkey, there are still some gaps in psycho-educations about crew’s self-development. CRM, which is defined as the use of whole source as, attained knowledge, equipment and manpower for secure, efficient and productive flight operation. Initially proposed by NASA in 1979 with a name of “Cockpit Resource Management” to prevent accidents in cockpit by regulating workforce management.

CRM System has began to used by United Airlines in civil flight during 80’s. Afterall, taken the name “Crew Research Management” it was regulated in a comprehensive way that air cabin crew, engineers, flight securety, operators, dispatchers are included.

CADEM Psychology dedicates CRM Education to everyone that curious, has a willingness to prepare to the field regardless of pilot training for the first time in the Turkey.

The training course is structured based on scientific researches about CRM as it has begun till now. It is based on “Human Factors SHELL” that is used by English Aviation Authority and most commonly held in relation models.

About the Content of Education:

 • CRM History and Definition
 • The Content of CRM
 • Human Factors in Education
  • SHELL Model
 • Humor Performance and Limitations
  • Physiological Sides of Human Errors
  • Psychological Sides of Humor Errors
  • CRM and Assessment
 • Aviator as an Individual: Cognitive CRM Abilities
  • Factors that affect non-technical skills
  •  Monitoring
  • Information processing
  • Attention Management and Alertness
  • Situational Awareness
  • Decision Making
  • TEM (Threat and Error Management)
  • Flexibility
  • The Fear Effect
  • Stress Management
 • Individuality in the Crew: Social CRM Skills
  • Decisiveness
  • Crew Building and Protection
  • Communication
  • Workload Management
  • Leadership
 • Interview Procedures in Pilot Selection

 

Trainer: Çıdam Kumkale Sönmez

Clinical Psychologist ÇıdamKumkaleSönmez; is graduated from Istanbul Bilgi University and had a Clinical psychology MA degree from Beykent University. She studied in a company that provides education and consultation in aviation the field. She conducted job interviews of cabin crews for long years. At the same time she provided training for air host and pursers about Behavioral Science, Leadership, Motivation, Improving Personal Effect, andSelf-Esteem.Furthermore she was the company psychologist of the same aviation company. She conducted psychological tests during Apron Employee Job Interviewing. She had written many essays on company magazines.


Education Period: 4 days

Timeline: 6-7-8-9 July 2019

Education Fee: 500 TL (2800 TL total fee)


Requirements for Participation:

Every individual or company that have personal curiosity about the field or preparing for the pilotage education can participate the CRM Education.

(University Degree was the only requirement for the training course)


For the attention of participants:

Payment Info:

İş Bankası - "Çadem Psikoloji"

IBAN NO : " TR15 0006 4000 0011 4500 0213 14 "

After the payment, the bank receipt needs to be forwarded to info@cadempsikoloji.com. For any more information, you can call CademPsikoloji - 0212 570 06 07 –

            For any cancellation by the attender after the enrolment deadline the payment return is not accepted.

            For any cancellation by Cadem Psychology, payment return will be refunded in 15 days within the cancellation date. 

2800.00 TL

Kontenjan : 6

Kısayollar

Sosyal Medya

Kısayollar

Sosyal Medya